Gà rán KFC

120.000  110.000 

ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA SẢN PHẨM
0246 328 5558